Je bekijkt nu Over de Rechten van de Mens en ruis in je hoofd

Over de Rechten van de Mens en ruis in je hoofd

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Best life after

Hallo,

Leuk dat je weer er weer bent! We zijn gewoon alweer ruim twee weken verder. En wat waren het weer heftige weken. Zowel privé als in het nieuws. Het kan je niet ontgaan zijn. Afgelopen donderdag, 23 januari 2020, werd het rapport van de Universiteit Utrecht: “Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen” openbaar gemaakt. Elke nieuwsapp en krant, alle actualiteitenprogramma’s, het journaal. Je kon er echt niet omheen.

Het meest opvallende was misschien wel het feit dat het bestuur van de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Nederland (laten we ze voor het gemak vanaf nu even de JG noemen), alles op alles heeft gezet om het openbaar maken van dit rapport te verbieden. Tijdens een besloten zitting probeerden ze de rechter ervan te overtuigen dat het publiceren van dit rapport “zal zorgen voor onherstelbare schade voor alle Jehova’s Getuigen in Nederland” en dat er sprake is van discriminatie op basis van godsdienst. Daarnaast noemen zij het rapport “wetenschappelijk en feitelijk onjuist, lasterlijk en zeer beledigend.”

Ik wist niet wat ik hoorde! Wat een arrogantie en wat een trap na naar de slachtoffers die zo dapper hun verhaal hebben gedaan. In mijn ogen maak je ze op deze manier nogmaals tot slachtoffer. Maar even los van mijn persoonlijke gevoelens… Op 16 april 2019 riep (volgens RTL nieuws) de organisatie haar leden op om mee te werken aan dit onderzoek. Nu de uitkomst ze niet bevalt, stappen ze dus naar de rechter. Zelfs nadat de rechter op 23 januari 2020 besluit dat dit rapport gewoon openbaar mag worden, geven ze niet op. Ze geven direct aan opnieuw juridische stappen te gaan ondernemen teneinde “de beledigende delen van het rapport van de Universiteit Utrecht wetenschappelijk onjuist, partijdig, discriminerend en lasterlijk te laten verklaren ten aanzien van de goede naam en reputatie van Jehovah’s Getuigen in Nederland en over de hele wereld.”

Ik heb de reactie van de JG aan minister Dekker gelezen. Wat mij vooral opvalt, is hoe vaak ze benadrukken dat zij zich als godsdienst gediscrimineerd voelen. Waarom zouden zij bijvoorbeeld een meldpunt moeten hebben en anderen niet? Waarom zouden zij onder toezicht moeten staan en anderen niet? En waarom worden zij als besloten gemeenschap aangemerkt? En dat terwijl ze altijd zo eerlijk en open zijn? Ook beroepen zij zich op artikel 9 en 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat “overheden voorschrijft om alle godsdiensten gelijk te behandelen en dat geen ruimte biedt om één godsdienst een verplichting op te leggen die niet aan alle andere godsdiensten wordt opgelegd.”

Ik vind daar twee dingen van. Ten eerste gaan de JG er prat op dat juist zij “geen deel van deze wereld zijn” en dat alleen zij zich onderscheiden van de rest als de “enige ware religie”. Je kan het niet allebei hebben hè! Je kan niet de uitzondering willen zijn èn gelijk behandeld willen worden.

Ten tweede… als je op overheid.nl het EVRM opzoekt, zegt artikel 9.1:


Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.

Je leest het goed. Notabene hetzelfde artikel waarop de JG zich beroepen, stelt dat een ieder het recht en de vrijheid heeft om van religie of geloof te veranderen. Ik denk dus dat het redelijk is te stellen dat de JG bij elke uitsluiting die zij uitspreken in overtreding zijn van dit artikel. Conclusie:

De organisatie van Jehovah’s Getuigen schendt met de uitsluitingsregeling, het geestelijk doodverklaren en consequent zwart maken van afvalligen, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Maar hoe hebben de actieve getuigen deze week ervaren? Hoe ga je als getuige, na het uitkomen van dit rapport, op zaterdag weer trouw van deur tot deur? Zijn ze bang, beschaamd? Ik denk niets van dat alles. En dat zeg ik niet om ze verder zwart te maken of om ze op wat voor manier dan ook te beledigen. Ik zal nooit vergeten dat ik ooit één van hen was. Ik zeg dit op basis van mijn kennis van hun leerstellingen. Van jongs af aan heb ik geleerd dat wij “in de tijd van het einde” leven. Armageddon kan nu elk moment komen.  Tijdens Armageddon, de grote dag van God de Almachtige, zal iedereen die geen goede getuige is, vernietigd worden. Hierna zal er een paradijs op aarde ontstaan, waar de rechtvaardigen tot volmaaktheid zullen groeien en eeuwig zullen leven.

Hoe weten de getuigen dat ze in de eindtijd leven? Zij baseren dit op hun uitleg van Bijbelse profetieën of voorspellingen. In de eindtijd “zullen zware tijden aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn. Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw.  Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben. Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God. Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten. Keer je af van hen.” zegt 1 Timotheüs. Daarnaast zou er over de gehele bewoonde aarde gepredikt worden. En nu komt het: de ware religie zal aangevallen worden. Deze gebeurtenissen luiden het einde van dit samenstel in.

Kortom: de getuigen hebben een aanval op hun religie en/of vervolging en tegenstand nodig om hun leerstellingen te onderbouwen. In plaats van zich juist nu af te keren van de organisatie die ze wellicht al hun hele leven dienen , slaan ze elkaar op de schouders: “Nog heel even volhouden, we zijn er bijna!”

De organisatie speelt hier heel handig op in door de schuld van deze aanval bij de toch al zo “gevaarlijke” afvalligen te leggen. In een Wachttoren artikel van november 2019 dat vorige week wereldwijd is besproken stond:

 Satan is ‘de vader van de leugen’. Hij gebruikt de mensen die hij in zijn macht heeft om leugens te verspreiden over Jehovah en onze broeders en zusters (Joh. 8:44). Zo zijn er afvalligen die de feiten verdraaien en leugens over Jehovah’s organisatie verkondigen op websites en via de tv en andere media. Die leugens behoren tot Satans ‘brandende pijlen’ (Ef. 6:16). Hoe moet je reageren als iemand je met zulke leugens confronteert? Weiger te luisteren! Waarom? Omdat je vertrouwen  hebt in Jehovah en je broeders. Vermijd zelfs elk contact met afvalligen. Laat je door niets of niemand — ook niet door je eigen nieuwsgierigheid — verleiden tot een discussie met hen.

Ik kan nog uren doorschrijven. Er is nog zoveel te zeggen over dit onderwerp. Maar voor nu denk ik dat het verhaal duidelijk is. Dit rapport zal wellicht weer een aantal ogen openen, dat hoop ik tenminste van harte. Maar het zal naar mijn idee niet leiden tot een totale leegloop van de JG in Nederland. Als weldenkend mens kan je je dit waarschijnlijk moeilijk voorstellen. Ik bedoel… als je je kind op gaat inschrijven bij een sportclub, en je leest dat zij niet adequaat reageren op beschuldigingen van misbruik, dan denk je toch ook wel even twee keer na toch? Sterker nog, ik denk dat je op geen enkele manier verbonden zou willen zijn aan zo’n club. Maar de getuigen denken niet voor zichzelf. Dat vermogen zijn ze al lang geleden kwijt geraakt. Wat blijft is ruis. Ruis in hun hoofd als ze deze berichten horen. Ruis als ze heel even hun getrainde geest op een kiertje zetten. En die ruis is heel erg ongemakkelijk. Ruimte geven aan deze ruis betekent uiteindelijk uitsluiting. En wat als dan toch ineens Armageddon komt?

Liefs en wijsheid…

(Mocht je naar aanleiding van het lezen van dit blog of naar aanleiding van mijn boek behoefte hebben aan contact met mij of één van de buddies, stuur dan even een mailtje naar ilona@ex-jg.nl . We nemen dan snel contact met je op. Je kunt erop vertrouwen dat we altijd zeer discreet omgaan met wat je vertelt en je altijd met liefde en respect zullen benaderen.) 

Mijn boek maakt kans op BoekGoud. Als je nog niet gestemd hebt… het kan nog tot 12 februari! https://www.boekgoud.nl/stemmen/9926

Geef een reactie